Bếp gas âm

 • Bếp gas âm Binova BI-268-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-268-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-268-DH
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng thép tráng men chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Patened hợp kim
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-269-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-269-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-269-DH
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 03+03
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng thép tráng men chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Patened hợp kim
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-270-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-270-DH
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Canzy – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Bằng đồng
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1,5V
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Kích thước sản phẩm: 750×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685x385mm
 • Bếp gas âm Binova BI-271-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-271-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-271-DH
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Bộ chia lửa: Bằng đồng
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét: đá 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-272-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-272-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-272-DH
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Bộ chia lửa: Bằng đồng
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-273-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-273-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-273-DH
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng thép tráng men chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Bằng đồng
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-282-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-282-DH
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Binova – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Bằng đồng
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1,5V
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Kích thước sản phẩm: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685x385mm
 • Bếp gas âm Binova BI-283-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-283-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 03
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Thép tráng men chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h
  • Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-284-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-284-DH
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Canzy – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Somipress burner
  • Kiềng: Kiềng gang siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Không
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Kích thước sản phẩm: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685x385mm
 • Bếp gas âm Binova BI-289-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-289-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-289-DH
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: IC điện tử ( Pin 1,5V )
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Bộ chia lửa: Bằng đồng
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-338-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-338-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-338-DH
  • Số bếp nấu: 03
  • Số vòng lửa: 03+03+01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1,5V
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng thép tráng men chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Patened hợp kim
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp gas âm Binova BI-348-DH

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-348-DH
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Binova BI-348-DH
  • Số bếp nấu: 03
  • Số vòng lửa: 03+03+01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1,5V
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng thép tráng men chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Patened hợp kim nhôm
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm

Main Menu