Bếp gas

 • Bếp gas đơn giá rẻ

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp đơn giá rẻ
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn giá rẻ
  • Số bếp nấu: 01
  • Số vòng lửa:01
  • Mặt bếp: Tráng men chống dính không rỉ
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Men đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.19kg/h
  • Kích thước bề mặt: 278x 385×160 (mm)
 • Bếp gas đơn inox

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp đơn inox
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn inox
  • Số bếp nấu: 01
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Inox không rỉ
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Inox 304
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.19kg/h
  • Kích thước bề mặt: 278x 385×160 (mm)
 • Bếp gas đơn khuyến mại

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp đơn inox
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn inox
  • Số bếp nấu: 01
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Inox không rỉ
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Inox 304
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.19kg/h
  • Kích thước bề mặt: 278x 385×160 (mm)
 • Bếp gas đơn kính

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp gas đơn kính
  • Hãng sản xuất: Dynamic
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn kính Dynamic
  • Số bếp nấu: 01
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Xanh – Đen – Vàng
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.19kg/h
  • Kích thước bề mặt: 278x 385×160 (mm)
 • Bếp gas đơn kính Dynamic

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp gas đơn kính
  • Hãng sản xuất: Dynamic
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn kính Dynamic
  • Số bếp nấu: 01
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Không
  • Hệ thống đánh lửa: Magneto
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa Đồng thau nguyên chất 100%
  • Chất liệu/ màu sắc Xanh – Đen – Vàng
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.19kg/h
  • Kích thước bề mặt: 278x 385×160 (mm)
 • Bếp gas đơn kính khuyến mãi

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp gas đơn
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn kính khuyến mại
  • Số bếp nấu: 01
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Đỏ – Đen Trắng
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.19kg/h
  • Kích thước bề mặt: 278x 385×160 (mm)
 • Bếp gas dương Dynamic

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp gas dương Dynamic
  • Hãng sản xuất: Dynamic
  • Loại sản phẩm: Bếp gas dương Dynamic
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Men đen/Inox siêu bền
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau nguyên chất 100%
  • Chất liệu/ màu sắc: Phủ men đen/Inox 304
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38kg/h
  • Kích thước bề mặt: 600x 385×160 (mm)
 • Bếp gas dương kính Dynamic

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bếp gas dương kính
  • Hãng sản xuất: Dynamic
  • Loại sản phẩm: Bếp gas đơn kính Dynamic
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau nguyên chất 100%
  • Chất liệu/ màu sắc: Xanh – Đen – Vàng
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38kg/h
  • Kích thước bề mặt: 600x 385×160 (mm)
 • Bộ bếp gas đôi cao cấp

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bộ bếp gas đôi
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Khuyến mại bộ bếp gas đôi
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Inox không rỉ
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Inox 304
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38kg/h
  • Bình gas: Petro chính hãng
  • Van gas: Namilux
  • Dây dẫn gas: Lõi thép, chống chuột HQ
  • Ruột gas: 12kg
  • Khuyến mãi: Chảo chống dính
 • Bộ bếp gas đôi giảm giá

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bộ bếp gas đôi
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bộ bếp gas đôi giảm giá
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Phủ men chống dính
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Men đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38kg/h
  • Bình gas: Petro chính hãng
  • Van gas: Namilux
  • Dây dẫn gas: Lõi thép, chống chuột KOREA
  • Ruột gas: 12kg
 • Bộ bếp gas đôi hồng ngoại giá rẻ nhất

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bộ bếp gas đôi hồng ngoại
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bộ bếp gas đôi hồng ngoại
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Inox
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Inox trắng
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38kg/h
  • Bình gas: Petro chính hãng
  • Van gas: Namilux
  • Dây dẫn gas: Lõi thép, chống chuột HQ
  • Ruột gas: 12kg
  • Khuyến mãi: Chảo chống dính
 • Bộ bếp gas đôi khuyến mãi

  Brand:Dynamic
  • Mã sản phẩm: Bộ bếp gas đôi
  • Hãng sản xuất: Việt nam
  • Loại sản phẩm: Bộ bếp gas đôi khuyến mại
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01
  • Mặt bếp: Inox siêu bền không rỉ
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: không
  • Hệ thống đánh lửa: Mangeto
  • Chế độ hẹn giờ: không
  • Kiềng: Kiềng tráng men không rỉ
  • Bộ chia lửa: Đồng thau
  • Chất liệu/ màu sắc: Inox 304
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Không
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.38kg/h
  • Bình gas: Petro chính hãng
  • Van gas: Namilux
  • Dây dẫn gas: Lõi thép, chống chuột HQ
  • Ruột gas: 12kg

Main Menu