Bếp gas

 • Bếp gas âm Latino LA-318AC

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LA-318AC
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 03
  • Số vòng lửa: 03+03+01
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Có
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LA-318AE

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LA-318AE
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 03 (01 lò điện)
  • Số vòng lửa: 03+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Có
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LA-318AS

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LA-318AS
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 03+03
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Có
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LA-332SS

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LA-332SS
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 03+03
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Có
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LA-333SS

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LA-333SS
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 03
  • Số vòng lửa: 02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Có
  • Kiềng: Kiềng gang đúc chống gỉ
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LT-318AC

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LT-318AC
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Số bếp nấu: 03
  • Số vòng lửa: 03+03+1
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: Pin IC 1,5V
  • Bát chia lửa,kim phun: Somipress – Italy
  • Kiềng: Kiềng bằng hợp kim sắt
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690×370 mm
 • Bếp gas âm Latino LT-318AS

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-318AS
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 03+03
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Cảm ứng ngắt gas tự động van an toàn: Có
  • Hệ thống đánh lửa: Pin IC 1,5V
  • Bát chia lửa,kim phun: Somipress – Italy
  • Kiềng: Kiềng bằng hợp kim sắt
  • Bộ chia lửa: Somipress burner made in italy
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Lượng gas tiêu thụ tối đa: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước bề mặt: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690×370 mm
 • Bếp gas âm Latino LT-712

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LT – 712
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Số bếp nấu: 02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Bằng đồng
  • Hệ thống chia lửa: Bằng đồng
  • Kiềng: Gang
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LT-722

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LT – 722
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Số bếp nấu: 02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Bằng đồng
  • Hệ thống chia lửa: Bằng đồng
  • Kiềng Gang
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LT-727

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LT – 727
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Có
  • Hệ thống chia lửa: Sabaf
  • Kiềng Gang
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LT-732

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LT-732
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Bằng đồng
  • Hệ thống chia lửa: Đồng mạ crom
  • Kiềng: Thép tráng men
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 750x450mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm
 • Bếp gas âm Latino LT-752

  Brand:Latino
  • Mã sản phẩm: Latino LT-752
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Latino
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Hệ thống đánh lửa: Pin (IC)
  • Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn: Có
  • Chế độ tiết kiệm gas: Có
  • Pép hầm: Bằng đồng
  • Hệ thống chia lửa: Đồng mạ crom
  • Kiềng: Thép tráng men
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 680x380mm

Main Menu