Bếp điện từ

 • Bếp điện từ Binova BI-203-DT

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-203-DT
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceranz
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 1,8 KW
  • Mức công suất bếp điện: 2 KW
  • Công suất: 3,8 KW
  • Điện áp: 220V 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp điện từ Binova BI-2288-IC

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-2288-IC
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 2 kW
  • Mức công suất bếp điện: 1,8 kW
  • Công suất: 3,4 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 735 x 435 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 420 mm
 • Bếp điện từ Binova BI-235-IC

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-235-IC
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 1,8 kW + 2 kW
  • Nguồn điện: 220~240V/50Hz
  • Kích thước bề mặt: 710 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 655 x 395 mm
  12.750.000
 • Bếp điện từ Binova BI-273-DT

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-273-DT
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 2 KW
  • Mức công suất bếp điện: 1,8 KW
  • Công suất: 3,8 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp điện từ Binova BI-277-IC

  Brand:Binova
  •  Mã sản phẩm: Binova BI-277-IC
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp từ + 1 bếp điện
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Không
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 2KW
  • Mức công suất bếp điện: 2.4KW
  • Tổng công suất: 4KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp điện từ Binova BI-299-IC

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-299-IC
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 từ + 1 điện
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Không
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2,4 KW + 2 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 730x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
  12.000.000
 • Bếp điện từ Binova BI-334-IC

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-334-IC
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 03
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Vitroceramic cùng Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Không
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 1,8KW+1,2KW+2,4KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 780 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 390 mm
  13.500.000
 • Bếp điện từ Binova BI-3388

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-3388
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 2 bếp điện + 2 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceranz
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 2 KW + 2 KW
  • Mức công suất bếp điện: 1,8 KW + 1,2 KW
  • Công suất: 7 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 640 x 570 mm
  • Kích thước khoét đá: 610 x 540 mm
  12.000.000
 • Bếp điện từ Binova BI-339-DT

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-339-DT
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 2 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 1,8 kW + 1,2 kW + 2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Bếp điện từ Binova BI-344-IC

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-344-IC
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 02 từ + 1 hồng ngoại
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Vitroceramic cùng Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Không
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 1,2KW+1,8KW+2,4KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 590x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  14.250.000
 • Bếp điện từ Binova BI-348-DT

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-348-DT
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 2 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 1,8 kW + 1,2 kW + 2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 640 x 570 mm
  • Kích thước khoét đá: 610 x 540 mm
  10.500.000
 • Bếp điện từ Binova BI-607-IC

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-607-IC
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Malaysia
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Binova
  • Số bếp nấu: 1 từ + 1 điện
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng trượt Slider
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Tự nhận diện vùng nấu: Có
  • Sử dụng công nghệ Inverter: Có
  • Chất liệu đế bếp: Bằng inox 304 dày 0.8mm siêu bền
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất: 2200W (1100W + 1100W) + 2000W (Booster 2200W)
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm

Main Menu