Máy hút mùi Binova

 • Máy hút mùi Binova BI-30-GT-07

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-30-GT-07
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi gắn tường
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ:  02 motor
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút  đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Lưới lọc hợp kim
  • Đèn chiếu sáng: Led, 2x 5W
  • Phím điều khiển: Cảm ứng
  • Chất liệu/ màu sắc: Thép tráng men chống gỉ
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 255 W/h
  • Độ ồn tối đa: 48 dB
  • Kích thước sản phẩm: 700 mm
  • Kích thước đường thoát: 150 mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-30-GT-09

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-30-GT-09
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi gắn tường
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 02 motor
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút  đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Lưới lọc hợp kim
  • Đèn chiếu sáng: Led, 2x 5W
  • Phím điều khiển: Cảm ứng
  • Chất liệu/ màu sắc: Thép tráng men chống gỉ
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 255 W/h
  • Độ ồn tối đa: 48 dB
  • Kích thước sản phẩm: 900 mm
  • Kích thước đường thoát: 150 mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-606-GT-09

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-606-GT-09
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 01 mô tơ
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than+nhôm
  • Đèn chiếu sáng: hallogen
  • Phím điều khiển: Phím nhấn
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270W/h
  • Độ ồn tối đa: <48 Db
  • Kích thước sản phẩm: 900 mm
  • Kích thước đường thoát: 150mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-65-IG-07

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-65-IG-07
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 01 tuabin
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than+nhôm
  • Đèn chiếu sáng: Led
  • Phím điều khiển: Cảm ứng
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270W/h
  • Độ ồn tối đa: <48 Db
  • Kích thước sản phẩm: 700 mm
  • Kích thước đường thoát: 150mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-65-IG-09

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-65-IG-09
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ:  01 tuabin
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than+nhôm
  • Đèn chiếu sáng: Led
  • Phím điều khiển: Cảm ứng
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270W/h
  • Độ ồn tối đa: <48 Db
  • Kích thước sản phẩm: 900 mm
  • Kích thước đường thoát: 150mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-69-ICT-07

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-69-ICT-07
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 02 mô tơ
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than + nhôm
  • Đèn chiếu sáng: Halogen
  • Phím điều khiển: Phím nhấn
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính cong
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270 W/h
  • Độ ồn tối đa: 48 dB
  • Kích thước sản phẩm: 700 mm
  • Kích thước đường thoát: 150 mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-69-ICT-09

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-69-ICT-09
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 02 mô tơ
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than + nhôm
  • Đèn chiếu sáng: Halogen
  • Phím điều khiển: Phím nhấn
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính cong
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270 W/h
  • Độ ồn tối đa: 48 dB
  • Kích thước sản phẩm: 900 mm
  • Kích thước đường thoát: 150 mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-72-GT-07

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-72-GT-07
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 01 mô tơ
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than+nhôm
  • Đèn chiếu sáng: halogen
  • Phím điều khiển: Phím nhấn
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270W/h
  • Độ ồn tối đa: 48 Db
  • Kích thước sản phẩm: 700 mm
  • Kích thước đường thoát: 150mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-72-GT-09

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-72-GT-09
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 01 mô tơ
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than+nhôm
  • Đèn chiếu sáng: halogen
  • Phím điều khiển: Phím nhấn
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270W/h
  • Độ ồn tối đa: 48 Db
  • Kích thước sản phẩm: 900 mm
  • Kích thước đường thoát: 150mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-75-GT-07

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-75-GT-07
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 01 mô tơ
  • Công suất hút: 900 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than + nhôm
  • Đèn chiếu sáng: Led
  • Phím điều khiển: Cảm ứng
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính đen
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270 W/h
  • Độ ồn tối đa: < 48 dB
  • Kích thước sản phẩm: 700 mm
  • Kích thước đường thoát: 150 mm
  • Điện nguồn: 220V
  11.100.000
 • Máy hút mùi Binova BI-75-GT-09

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-75-GT-09
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi ống khói
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: 01 mô tơ
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 3 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Màng lọc bằng than + nhôm
  • Đèn chiếu sáng: Led
  • Phím điều khiển: Cảm ứng
  • Chất liệu/màu sắc: Inox, kính đen
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 270 W/h
  • Độ ồn tối đa: < 48 dB
  • Kích thước sản phẩm: 900 mm
  • Kích thước đường thoát: 150 mm
  • Điện nguồn: 220V
 • Máy hút mùi Binova BI-7788-IG-07

  Brand:Binova
  • Mã sản phẩm: Binova BI-7788-IG-07
  • Kiểu dáng: Máy hút mùi kính cong
  • Hãng sản xuất: Binova chính hãng
  • Loại sản phẩm: Máy hút mùi Binova
  • Số động cơ: Turbine siêu bền
  • Công suất hút: 950 m3/h
  • Chế độ khử mùi bằng than hoạt tính: Có
  • Chế độ hút đẩy ra ngoài qua ống thoát: Có
  • Số tốc độ: 03 tốc độ
  • Bộ lọc mỡ: Lưới lọc hợp kim 3 lớp
  • Đèn chiếu sáng: LED
  • Phím điều khiển: Phím nhấn
  • Chất liệu/màu sắc: Inox trắng sang trọng
  • Tổng điện năng tiêu thụ: 200W/h
  • Độ ồn tối đa: <48Db
  • Kích thước sản phẩm: 700
  • Kích thước đường thoát: 150mm
  • Điện nguồn: 220V

Main Menu