Vòi rửa

 • Vòi bếp Blanco HFL.Linus-S 565.68.350

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmBlanco HFL.Linus-S 565.68.350
  • Mã số hiệu565.68.350
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ màu đá và crom
  • MàuXám kim loại
 • Vòi bếp Blanco HFL.Linus-S 565.68.650

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmBlanco HFL.Linus-S Màu vàng
  • Mã số hiệu565.68.650
  • Xuất xứMade in EU
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ màu đá và crom
  • MàuMàu vàng
 • Vòi bếp Blanco HFL.Linus-S 565.68.950

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmBlanco HFL.Linus-S Màu xám
  • Mã số hiệu565.68.950
  • Xuất xứMade in China 
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ màu đá và crom
  • MàuMàu xám
 • Vòi bếp Blanco HFL.Mida 569.07.900

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmBlanco HFL.Mida 
  • Mã số hiệu569.07.900
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ màu đá và crom
  • MàuMàu vàng
 • Vòi bếp Blanco HFL.Mida 569.07.300 (màu đen)

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmBlanco HFL.Mida – Màu đen
  • Mã số hiệu569.07.300
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ màu đá và crom
  • MàuMàu đen
 • Vòi bếp Blanco HFL.Mida 569.07.600 (màu vàng)

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmBlanco HFL.Mida – Màu Vàng
  • Mã số hiệu569.07.600
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ màu đá và crom
  • MàuMàu vàng
 • Vòi bếp Hafele HT19-CC1F255 570.52.281

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmHafele HT19-CC1F255
  • Mã số hiệu570.52.281​
  • Xuất xứHafele chính hãng
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước1 vòi lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ crom
  • MàuMạ bóng
 • Vòi Bếp Hafele HT19-CH1F135 570.50.270

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmHafele HT19-CH1F135
  • Mã số hiệu570.50.270
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ crom
  • MàuMàu Inox
 • Vòi Bếp Hafele HT19-CH1F220 570.51.290

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmHafele HT19-CH1F220
  • Mã số hiệu570.51.290
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ crom
  • MàuMàu Inox
 • Vòi Bếp Hafele HT19-CH1F250 570.51.000

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmHafele HT19-CH1F250
  • Mã số hiệu570.51.000
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ crom
  • MàuMàu Inox
 • Vòi Bếp Hafele HT19-CH1F281 570.51.030

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmHafele HT19-CH1F281
  • Mã số hiệu570.51.030
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ crom
  • MàuMàu Inox
 • Vòi Bếp Hafele HT19-CH1P201 570.50.280

  Brand:Hafele
  • Tên sản phẩmHafele HT19-CH1P201
  • Mã số hiệu570.50.280
  • Xuất xứMade in China (P.R.C)
  • Loại sản phẩmVòi rửa Hafele
  • Số đường nước02 vòi nóng lạnh
  • Vòi bọc nhựa SiliconKhông
  • Chất liệuĐồng mạ crom
  • MàuMàu Inox

Main Menu