Chậu rửa

 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.1B1D700

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.1B1D700​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 1 hộc 1 cánh
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu700Dx460Rmm
  • Kích thước bồn4500x360x230 mm
  • Kích thước cắt đá670Dx430R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.1B1D800

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.1B1D800​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 1 hộc 1 cánh
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu800Dx470Rmm
  • Kích thước bồn520x370x230 mm
  • Kích thước cắt đá770Dx440R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.1B5545

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.1B5545
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 1 hộc
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu550Dx450Rmm
  • Kích thước bồn500x350x230 mm
  • Kích thước cắt đá520Dx420R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.1B6045

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.1B6845
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 1 hộc
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu600Dx450Rmm
  • Kích thước bồn550x350x230 mm
  • Kích thước cắt đá570Dx420R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.1B6845

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.1B6845
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 1 hộc
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu680Dx450Rmm
  • Kích thước bồn630x350x230 mm
  • Kích thước cắt đá650Dx420R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.1BD600

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.1BD600​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 1 hộc 1 cánh
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu600Dx450Rmm
  • Kích thước bồn370x360x230 mm
  • Kích thước cắt đá570Dx420R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.2B1D1000

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.2B1D1000​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 2 hộc 1 cánh
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu1000Dx450R mm 
  • Kích thước bồn360x360x230/360x360x230 mm
  • Kích thước cắt đá970Dx430R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.2B1D1100

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.2B1D1100​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 2 hộc 1 cánh
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu1100Dx480R mm 
  • Kích thước bồn390x390x230/390x390x230 mm
  • Kích thước cắt đá1070Dx450R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.2B1D900

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.2B1D900​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 2 hộc 1 cánh
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu900Dx450R mm 
  • Kích thước bồn320x350x230/320x350x230 mm
  • Kích thước cắt đá870Dx420R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.2B750

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.2B750​
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 2 hộc
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu750Dx450R mm 
  • Kích thước bồn340x350x230/340x350x230mm
  • Kích thước cắt đá720Dx420R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.2B800

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.2B800
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 2 hộc
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu800Dx460R mm 
  • Kích thước bồn360x360x230/360x360x230mm
  • Kích thước cắt đá770Dx430R mm
 • Bồn rửa chén Ecoland GALAXY HM.2B850

  Brand:Ecoland
  • Mã sản phẩmEcoland GALAXY HM.2B850
  • Xuất xứEcoland-chính hãng
  • Kiểu dángChậu rửa 2 hộc
  • Loại sản phẩmChậu rửa Ecoland
  • Hệ thống chống tràn
  • Chất liệuThép không gỉ 
  • Hoàn thiện bề mătInox xước
  • Lắp đặtLắp nổi
  • Phụ kiệnBộ lọc rác inox
  • Kích thước chậu850Dx480R mm 
  • Kích thước bồn390x380x230/390x380x230mm
  • Kích thước cắt đá820Dx450R mm

Main Menu