Bếp gas âm

 • Bếp gas âm DOMINO Faster FS-320DG

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-320DG
  • Kiểu dáng: Bếp gas âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 01+01
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen, dày 8mm
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 510 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 490 x 280 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-201A

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-201A
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 03 + 03
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa:Đồng thau
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg
  • Kích thước sản phẩm: 730 x 430  mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380mm
 • Bếp gas âm Faster FS-201S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-201S
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 03 + 03
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Đồng thau
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg
  • Kích thước sản phẩm: 730 x 430  mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380mm
 • Bếp gas âm Faster FS-202GB

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-202GB
  • Kiểu dáng: Bếp gas âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen, dày 8mm
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 695 x 365 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-202S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-202S
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 02 + 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Đồng thau
  • Kiềng: Kiềng thép tráng men
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg
  • Kích thước sản phẩm: 730 x 430  mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380mm
 • Bếp gas âm Faster FS-204S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-204S
  • Kiểu dáng: Bếp gas âm hồng ngoại
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 02
  • Số vòng lửa: 03+03
  • Mặt kính: Kính chịu lực chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Bằng đồng
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen, dày 8mm
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.38kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-206S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-206S
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 02 + 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm (viền trắng)
  • Mâm chia lửa: Đồng thau
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg
  • Kích thước sản phẩm: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-208S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-208S
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 02 + 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Đồng thau
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg
  • Kích thước sản phẩm: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-212B

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-212B
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 03 + 03
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: SomiPress
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen xanh
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-212S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-212S
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 03 + 03
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: SomiPress
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-213GS

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-213GS
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 02 + 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính màu ghi
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 750 x 450  mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Bếp gas âm Faster FS-213S

  Brand:Faster
  • Mã sản phẩm: Faster FS-213S
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Faster – Chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Faster
  • Số bếp nấu: 2
  • Số vòng lửa: 02 + 02
  • Mặt kính: Kính chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Kiềng: Kiềng gang đúc siêu bền
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chế độ ngắt gas an toàn: Có
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Chất liệu/màu sắc: Kính màu ghi
  • Lượng gas tiêu thụ: 0.3 kg/h/lò, 0,4 kg/h/lò
  • Kích thước sản phẩm: 750 x 450  mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm

Main Menu