Bếp gas

 • Bếp gas âm Domino Dudoff Twin (GD Z02)

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Twin (GD Z02)
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italy
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 2
  • Mặt kính: Cường lực, dày 8mm, vát 4 cạnh,
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Ceramic Eurokera màu đen
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220V, 50 Hz
  • Công suất: 2.5 kW + 1.0 kW
  • Kích thước sản phẩm: 505 x 300mm
  • Kích thước khoét đá: 475 x 280mm
 • Bếp Gas Âm Dudoff Domino Ring (GD-Z01)

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Domino Ring (GD-Z01)
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 1 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Ceramic Eurokera màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220-240V 50Hz
  • Công suất bếp gas: 4kW
  • Kích thước sản phẩm: 505 x 300mm
  • Kích thước khoét đá: 475 x 280mm
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 02M1

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 02M1
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 2 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Công suất bếp gas: 2x4kW
  • Kích thước sản phẩm: 800 x 400mm
  • Kích thước khoét đá: 755 x 360mm
  11.800.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 02Z1

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 02Z1
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 2 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Công suất bếp gas: 4kW
  • Kích thước sản phẩm: 780 x 450mm
  • Kích thước khoét đá: 705 x 405mm
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 02Z2

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 02Z2
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 2 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Công suất bếp gas: 2x5kW
  • Kích thước sản phẩm: 860 x 450mm
  • Kích thước khoét đá: 705 x 405mm
  11.730.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 02Z3

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 02Z3
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 2 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220-240V, 50Hz
  • Công suất bếp gas: 2×4.2kW
  • Kích thước sản phẩm: 860 x 450mm
  • Kích thước khoét đá: 705 x 405mm
  16.150.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 03M1

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 03M1
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 3 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Công suất bếp gas: 2x4kW + 1.75kW
  • Kích thước sản phẩm: 800 x 400mm
  • Kích thước khoét đá: 755 x 360mm
  12.700.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 03Z1

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 03Z1
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 3 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220-240V, 50Hz
  • Công suất bếp gas: 2x4kW + 1kW
  • Kích thước sản phẩm:780 x 450mm
  • Kích thước khoét đá: 705 x 405mm
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 03Z2

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 03Z2
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 3 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1.5V
  • Công suất bếp gas: 2x5kW + 1kW
  • Kích thước sản phẩm: 860 x 450mm
  • Kích thước khoét đá: 705 x 405mm
  12.495.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 03Z3

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 03Z3
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 3 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220-240V, 50 Hz
  • Công suất bếp gas: 2×4.2kW + 1kW
  • Kích thước sản phẩm: 860 x 450mm
  • Kích thước khoét đá: 705 x 405mm
  16.830.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 04M1

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 04M1
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 4 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220-240V, 50 Hz
  • Công suất bếp gas: 4.0KW + 3.0KW + 1.75KW + 1.0KW
  • Kích thước sản phẩm: 1000 x 400mm
  • Kích thước khoét đá: 950x 360mm
  10.965.000
 • Bếp Gas Âm Dudoff Gaia 04M2

  Brand:Dudoff
  • Mã sản phẩm: Dudoff Gaia 04M2
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Dudoff
  • Số bếp nấu: 4 gas
  • Mâm chia lửa: Sabaf
  • Họng bếp: 100% đồng
  • Kiềng: Gang đúc, chống trượt
  • Chế độ hầm tiết kiệm gas: Có
  • Kính: Cường lực màu đen
  • Điều khiển: Núm vặn
  • Tiết kiệm gas: >30%
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220-240V, 50 Hz
  • Công suất bếp gas: 4.0KW + 3.0KW + 1.75KW + 1.0KW
  • Kích thước sản phẩm: 900 x 510mm
  • Kích thước khoét đá: 790 x 160 + 175mm
  12.750.000

Main Menu