Brandt

 • Bếp điện Brandt TV1020B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1020B
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất:

  – Bếp phía trên bên phải 2.2kW
  – Bếp phía dưới bên phải 1.2kW
  – Bếp phía trên bên trái 1.2kW
  – Bếp phía dưới bên trái 1.8kW

  • Kích thước vùng nấu: 21+14,5+14,5+18cm
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  11.630.000
 • Bếp điện Brandt TV1021B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1021B
  • Xuất xứ: Made in France
  • Hãng sản xuất: Brandt
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 03
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất

  Bếp lớn bên phải 2,5 Kw
  Bếp phía trên bên trái 1,8 Kw
  Bếp phía dưới bên trái 1,2 Kw

  • Kích thước vùng nấu: 23+20+16,5cm
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  10.075.000
 • Bếp điện Brandt TV1082B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1082B
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất

  Bếp bên phải 0.75 / 1.7 kW

  Bếp bên trái 0.75 / 2.2 kW

  Bếp phía trước1.2 kW

  Bếp phía sau 1.5 kW

  • Kích thước vùng nấu: 14 / 21+14 / 23 +16,5+18cm
  • Nguồn điện: 220V 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 770 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 490 mm
  13.970.000
 • Bếp điện Brandt TV1220B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1220B
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất

  Vùng nấu trên bên phải 2200W

  Vùng nấu trên bên trái 1200W

  Vùng nấu dưới bên phải 1200W

  Vùng nấu phía dưới bên phải 1800W

  • Kích thước vùng nấu: 21+14,5+14,5+18cm
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp điện Brandt TV1221B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1221B
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 03
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất

  Bếp trung tâm 1,8/2,7 kW

  Bếp phía sau bên trái 1,8 kW

  Bếp phía trước bên trái 1,2kW

  • Kích thước vùng nấu: 21×28+18+14,5cm
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp điện domino Brandt TV1000B (Hàng trưng bày KM 50%)

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1000B
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 02
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Điều khiển cơ
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất

  Bếp bên trái: 1,8 kW

  Bếp bên phải: 1,2 kW

  • Kích thước vùng nấu: 18+14,5cm
  • Nguồn điện: 220V 50HZ
  • Kích thước bề mặt: 288 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 265 x 490 mm
 • Bếp điện domino Brandt TV1200B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TV1200B
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Brandt
  • Số bếp nấu: 02
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Núm vặn cơ
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất

  – Bếp phía trước công suất: 1,2 kW

  – Bếp phía sau: 1,8 kW

  • Kích thước vùng nấu: 14,5+18cm
  • Nguồn điện: 220V 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 288 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 270 x 490 mm
 • Bếp gas âm Brandt TG1000B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TG1000B
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Brandt
  • Số bếp nấu: 02 gas
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Kiềng: Kiềng thép
  • Bộ chia lửa: sabaf
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Cảm ứng ngắt gas tự động: Có
  • Lượng gas tiêu thụ: 1,5 kW + 3,1 kW
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1,5V
  • Kích thước bề mặt (CxRxS): 510 x 288 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 265 mm
 • Bếp gas âm Brandt TG1120B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TG1120B
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Brandt
  • Số bếp nấu: 02 gas
  • Số vòng lửa: 02+02
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Kiềng: Kiềng thép
  • Bộ chia lửa: sabaf
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Cảm ứng ngắt gas tự động: Có
  • Lượng gas tiêu thụ: 1,5 kW + 3,1 kW
  • Hệ thống đánh lửa: Pin 1,5V
  • Kích thước bề mặt (CxRxS): 510 x 288 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 265 mm
 • Bếp gas âm Brandt TG1212M

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TG1212M
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Brandt
  • Số bếp nấu: 04 gas
  • Số vòng lửa: 02+02+02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Kiềng: Kiềng thép
  • Bộ chia lửa: sabaf
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính trắng
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Lượng gas tiêu thụ: 1 kW + 3 kW + 1.75kW + 1.75kW
  • Hệ thống đánh lửa: Điện 220V
  • Kích thước bề mặt: (CxRxS) 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 480 mm
 • Bếp gas âm kết hợp điện Brandt TG1213B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TG1213B
  • Kiểu dáng: Bếp gas lắp âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp gas âm Brandt
  • Số bếp nấu: 03 gas + 01 điện
  • Số vòng lửa: 02+02+02
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chụ nhiệt
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Không
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chế độ pep hầm tiết kiệm gas: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Cảm ứng ngắt gas tự động: Có
  • Lượng gas tiêu thụ: 1 kW + 1,75 kW + 3 kW
  • Công suất bếp điện: 1,5kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt (CxRxS): 580 x 510 x 64 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 480 mm
  10.075.000
 • Bếp gas âm kết hợp từ Brandt TI1013B

  Brand:Brandt
  • Mã sản phẩm: Brandt TI1013B
  • Kiểu dáng: Bếp gas kết hợp từ lắp âm
  • Xuất xứ: Made in France
  • Loại sản phẩm: Bếp từ Brandt
  • Số bếp nấu: 02 gas + 02 từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Cảm ứng ngắt gas tự động: Có
  • Lượng gas tiêu thụ: 1,5 kW + 3,1 kW
  • Mức công suất bếp: 9 mức công suất nấu
  • Công suất bếp từ: 2,8 kW + 2,8 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt (CxRxS): 580 x 510 x 64 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  20.735.000

Main Menu