Cata

 • Bếp điện CATA 604 HVI

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: Cata 604 HVI
  • Kiểu dáng: Bếp điện âm kính
  • Xuất xứ: Made in Spain
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Núm vặn, cơ
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2 x 1,2 Kw + 2 x 1,8 Kw
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp điện CATA FEC 604

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: CATA FEC 604
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 2 x 1,2 Kw + 2 x 1,8 Kw
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 580x510x58 mm
  • Kích thước khoét đá: 560×490 mm
  10.462.500
 • Bếp điện Cata T 604-A

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: Cata T 604-A
  • Xuất xứ: Made in Spain
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2.3 kW + 1.8 kW + 2×1.2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp Điện Cata T604 A

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: Cata T604 A
  • Hãng sản xuất: Made in Spain
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 2.3 kW + 1.8 kW + 1.2 kW
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 670 x 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp điện CATA TC 604 FVI

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: CATA TC 604 FVI
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 2 x 1,2 Kw + 2,3 Kw + 1,8 Kw
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 x 58 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  12.750.000
 • Bếp điện CATA TCD 302 VI

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: CATA TCD 302 VI
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 02
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 1.7/0.7kW + 1.2 kW
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 510 x 288 x 40 mm
  • Kích thước khoét đá: 490 x 275 mm
  10.875.000
 • Bếp điện CATA TCD 603I

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: CATA TCD 603I
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 03
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 1,2 + 1,8 +  2.4 /1.5 Kw
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 580 x 510 x 58 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  12.600.000
 • Bếp điện Cata TCD 604

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: Cata TCD 604
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 7,6 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp điện CATA TCD 604 FVI BIS

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: CATA TCD 604 FVI BIS
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 6.5 kW
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 580x510x58 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
  10.312.500
 • Bếp điện CATA TCD 705 GR FVI

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: CATA TCD 705 GR FVI
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1-9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Báo nhiệt dư trên mặt bếp sau khi nấu: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất bếp: 1,5 + 2,1 /0,7 + 2,2 /1,4 + 1,2 Kw
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước bề mặt: 770 x 510 x 58 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 490 mm
  28.350.000
 • Bếp điện Cata TCD 772

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: Cata TCD 772
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Xuất xứ: Made in Spain
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 02
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh:Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2.4/1.5 kW + 1.8 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Bếp điện Cata TCDO 604 BV

  Brand:Cata
  • Mã sản phẩm: Cata TCDO 604 BV
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Hãng sản xuất: Cata
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Cata
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 7,0 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm

Main Menu