Chef's

 • Bếp điện Chef’s EH-DHL2000A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-DHL2000A
  • Hãng sản xuất: Made in Vietnam
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 2 bếp điện
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất:3.4 KW
  • Nguồn điện: 160 – 240 V
  • Kích thước bề mặt: 690R x 420S x 60C mm
  • Kích thước khoét đá: 670R x 390S mm
 • Bếp điện Chef’s EH-DHL311

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-DHL311
  • Hãng sản xuất: Made in Malaysia
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: bằng kính phủ gốm, Chống xước: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 720R x 430S x 90C mm
  • Kích thước khoét đá: 680R x 400S mm
  • Trọng lượng: 3,8 Kg
  11.466.500
 • Bếp điện Chef’s EH-DHL31A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-DHL31A
  • Hãng sản xuất: Made in Germany
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 2 bếp điện
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 3.4 KW
  • Nguồn điện: 160 – 240 V
  • Kích thước bề mặt: 720R x 430S x 90C mm
  • Kích thước khoét đá: 680R x 400S mm
  11.466.500
 • Bếp điện Chef’s EH-HL2000A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-HL2000A
  • Hãng sản xuất: Made in Germany
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện dương
  • Số bếp nấu: 01
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: bằng kính phủ gốm, Chống xước Ceramic
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 310R x 385S x 53Cmm
  • Trọng lượng: 3,5 Kg
 • Bếp điện Chef’s EH-HL201

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-HL201
  • Hãng sản xuất: Made in VietNam
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp dương
  • Số bếp nấu: 01
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: bằng kính phủ gốm, Chống xước Ceramic
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 310R x 385S x 53C mm
  • Trọng lượng: 3,5 Kg
 • Bếp điện Chef’s EH-HL22A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-HL22A
  • Hãng sản xuất: Made in Germany
  • Loại sản phẩm: Bếp điện chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp dương
  • Số bếp nấu: 01
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 310R x 385S x 53C mm
  • Trọng lượng: 3,8 Kg
 • Bếp điện Chef’s EH-HL64A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-HL64A
  • Hãng sản xuất: Chef’s made in Germany
  • Loại sản phẩm: Bếp điện chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 04
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 5,4 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 602R x 522S x 80C mm
  • Kích thước khoét lỗ: 580R x 500S mm
  • Trọng lượng: 9,6 Kg
  12.741.500
 • Bếp điện Chefs EH-DHL321

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chefs EH-DHL321
  • Hãng sản xuất: Chefs made in Viet Nam
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chefs
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 02 điện
  • Mặt kính chống xước: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất(tổng): 3.4 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Trọng lượng: 9 kg
  • Kích thước bề mặt: 720 x 430 x 80 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x  400 mm
 • Bếp điện Chefs EH-DHL32A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chefs EH-DHL32A
  • Hãng sản xuất: Chef’s made in Vietnam
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 2 bếp điện
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 3.4 KW
  • Nguồn điện: 160 – 240 V
  • Kích thước bề mặt: 288 x 510 x 90 mm
  • Kích thước khoét đá: 267 x 497 mm
 • Bếp điện từ Chef’s EH-IH54A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-IH54A
  • Hãng sản xuất: Made in Germany
  • Loại sản phẩm: Bếp từ Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 3 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 3.4 kW
  • Nguồn điện: 160 – 240 V
  • Kích thước bề mặt: 602R x 522S x 90C mm
  • Kích thước khoét đá: 580R x 506S mm
  12.401.500
 • Bếp điện từ Chef’s EH-MIX2000A

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-MIX2000A
  • Hãng sản xuất: Made in Vietnam
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Touch Control
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 3.4 kW
  • Nguồn điện: 160 – 240 V
  • Kích thước bề mặt: 690R x 420S x 60C mm
  • Kích thước khoét đá: 670R x 390S mm
 • Bếp điện từ Chef’s EH-MIX321

  Brand:Chef's
  • Mã sản phẩm: Chef’s EH-MIX321
  • Hãng sản xuất: Made in Viet Nam
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Chef’s
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Mặt kính chống xước: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất(tổng): 3.4 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Trọng lượng: 9kg
  • Kích thước bề mặt: 720R x 430S x 80C mm
  • Kích thước khoét đá: 680R x  400S mm

Main Menu