D'mestik

 • Bếp điện từ D’mestik ES611 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik ES721 DKT
  • Xuất xứ: Made in Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 1 từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: 9 mức
  • Tính năng booster: Có ( bên bếp từ)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen, vát cạnh
  • Tự nhận diện nồi và kích thước nồi: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Chức năng tạm dừng: Có
  • Tự động tắt khi không sử dụng: Có
  • Công suất/booster: 4,5KW
  • Kích thước bề mặt: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 690x390mm
 • Bếp điện từ D’mestik ES722 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik ES722 DKT
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 1 từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng trượt slider
  • Mức điều chỉnh công suất: 9 mức
  • Tính năng booster: Có ( bên bếp từ)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen, vát cạnh
  • Tự nhận diện nồi và kích thước nồi: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Chức năng tạm dừng: Có
  • Tự động tắt khi không sử dụng: Có
  • Công suất/booster: 2.3/3.0 kW + 2.2/1.0 kW
  • Kích thước vùng nấu: Ø210 mm + Ø230/ Ø140 mm
  • Kích thước bề mặt: 700 x 400mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 375mm
 • Bếp điện từ D’mestik ES732 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik ES732 DKT
  • Xuất xứ: Made in Italya
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 1 từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: 9 mức
  • Tính năng booster: Có ( bên bếp từ)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen, vát cạnh
  • Tự nhận diện nồi và kích thước nồi: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Chức năng tạm dừng: Có
  • Tự động tắt khi không sử dụng: Có
  • Công suất/booster: Đang cập nhật
  • Kích thước vùng nấu: Đang cập nhật
  • Kích thước bề mặt: Đang cập nhật
  • Kích thước khoét đá: Đang cập nhật
 • Bếp điện từ D’mestik ES772 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik ES772 DKT
  • Hãng sản xuất: D’mestik Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 1 từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 3.6 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 770 x 450
  • Kích thước khoét đá: 710 x 350 mm
  16.650.000
 • Bếp điện từ D’MESTIK ML-931 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’MESTIK ML-931 DKT
  • Xuất xứ: D’MESTIK – Malaysia
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 1 điện+ 2 từ
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1 đến 9 + booster
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc:Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 6 kW
  • Nguồn điện: 140-270V/50HZ
  • Kích thước bề mặt: 780 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 410 mm
 • Bếp điện từ D’mestik NA773 IT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik NA 773IT
  • Hãng sản xuất: D’mestik Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 2 từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng Slider
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 5.7 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
  20.250.000
 • Bếp điện từ D’mestik ES-555 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: Dmestik ES-555 DKT
  • Xuất xứ: Dmestik – Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 1 điện + 1 từ
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng trượt slider
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1 đến 9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 6 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 410 mm
 • Bếp điện từ Dmestik ES-603 DKT

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik ES603 DKT
  • Hãng sản xuất: D’mestik Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 2 từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng Slider
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 5.7 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 590 x 590 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Bếp điện từ Dmestik ES-899 DKI

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: Dmestik ES-899 DKI
  • Xuất xứ: Dmestik – Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 2 từ
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1 đến 9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Kích thước vùng nấu: Ø270 + Ø220 mm
  • Công suất: 2.6 kW (max. 3.4 kW) + 2.3 kW (max. 2.6 kW)
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt:: 730 x 430 mnm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • BẾP TỪ D’MESTIK ES-555 DKI

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’MESTIK ES-555 DKI
  • Xuất xứ: D’MESTIK – Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp từ D’mestik
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 2 từ
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Mức điều chỉnh công suất: Từ 1 đến 9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 4.8 kW
  • Điện áp: 220-240V 50/60 HZ
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 410 mm
 • Bếp Từ D’MESTIK ES01 DKI

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’MESTIK ES01 DKI
  • Xuất xứ: D’MESTIK-Chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp từ D’mestik
  • Số bếp nấu: 2 từ
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng dạng trượt slider
  • Mức điều chỉnh công suất: 1 đến 9
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 4.3 kW
  • Điện áp/ Tần số: 220-240V – 50/60 HZ
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430
  • Kích thước khoét đá: 700 x 410 mm
 • Bếp từ D’mestik ES603 DKI

  Brand:D'mestik
  • Mã sản phẩm: D’mestik ES603 DKI
  • Hãng sản xuất: D’mestik Tây Ban Nha
  • Loại sản phẩm: Bếp từ D’mestik
  • Kiểu dáng: Bếp từ lắp đặt âm
  • Số bếp nấu: 3 bếp
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư: Có
  • Công suất: 5.4 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 590 x 590 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490mm
  19.800.000

Main Menu