Latino

 • Bếp điện Latino LA-DT640A

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LA-DT640A
  • Hãng sản xuất: Latino chính hãng
  • Kiểu dáng: Bếp điện lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Latino
  • Số bếp nấu: 4 hồng ngoại
  • Mặt kính chống xước: Ceramic
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • 9 mức công suất +booster
  • Chức năng tự nhận nồi nấu: Có
  • Hẹn giờ thông minh độc lập: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2/2.4 + 1.5/2 + 2 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 600 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 480mm
  11.104.000
 • Bếp điện từ Latino LT-02IR

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-02IR
  • Hãng sản xuất: Latino made in Thailand
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng + booster
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2/2,4 + 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 410 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-03IR

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-03IR
  • Hãng sản xuất: Latino made in Thailand
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 02 từ + 01 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 1,5 + 2,0 + 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V/50Hz
  • Kích thước bề mặt: 780 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 760 x 400 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-03IRS

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-03IRS
  • Hãng sản xuất: Latino made in Thailand
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 02 từ + 01 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 1,5 + 2,0 + 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V/50Hz
  • Kích thước bề mặt: 600 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 575 x 495 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-266IH

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-266IH
  • Hãng sản xuất: Latino Italy
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng + booster
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2 + 2 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 400 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-268IH

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-268IH
  • Hãng sản xuất: Latino Italy
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng + booster
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2/2,4 + 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-578MH

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-578MH
  • Hãng sản xuất: Latino made in Malaysia
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2/2,4 + 2,4 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-668IH

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-668IH
  • Hãng sản xuất: Latino Italy
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Schott Ceran
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2 + 2 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-678MH

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-678MH
  • Hãng sản xuất: Latino made in Malaysia
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng + booster
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2/2,4 + 2,4 KW
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-68IR

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-68IR
  • Hãng sản xuất: Latino made in Thailand
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 01 từ + 01 hồng ngoại
  • Mặt bếp: EuroKera
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2,0 + 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V/50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 400 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-789MH

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-789MH
  • Hãng sản xuất: Latino made in Thailand
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 1 từ +1 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/ màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2/2,4 + 2,4 KW
  • Nguồn điện: 220V/50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp điện từ Latino LT-88IR

  Brand:Latino
  •  Mã sản phẩm: Latino LT-88IR
  • Hãng sản xuất: Latino made in Thailand
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp đặt âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Latino
  • Số bếp nấu: 01 từ + 01 hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kanger
  • Điều khiển: Cảm ứng
  • Chức năng tự động ngắt khi không có nồi: Có
  • Hẹn giờ thông minh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Hệ thống bảo vệ an toàn khi quá nhiệt: Có
  • Hệ thống biến tần Inverter: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất/booster: 2,0 + 2,2 KW
  • Nguồn điện: 220V/50Hz
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 400 mm

Main Menu