Sevilla

 • Bếp điện Sevilla SV-10D

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-10D
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Sevilla
  • Số bếp nấu: 01 bếp hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Công suất điều chỉnh: 10 mức
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất: 2.2 kW
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước: 280 x 360mm
 • Bếp điện Sevilla SV-73CC

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-73CC
  • Hãng sản xuất: Sevilla chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Sevilla
  • Số bếp nấu: 02
  • Chất liệu mặt bếp: Kính pha lê Crystal
  • Bảng điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng
  • Đèn hiển thị chức năng: LED
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • khóa an toàn, Hẹn giờ: Có
  • Tổng công suất: 2 KW + 2 KW
  • Kích thước bề mặt: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 390 mm
 • Bếp điện Sevilla SV-902H

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-902H
  • Hãng sản xuất: Sevilla chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện Sevilla
  • Số bếp nấu: 02
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Euro K
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Công suất: 2 kW + 2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
  14.910.000
 • Bếp điện từ Sevilla SV-189TS

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-189TS
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 01 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Đèn hiển thị: Led, 4 số
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất: 2.0kW + 2.2kW
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 690x390mm
 • Bếp điện từ Sevilla SV-202IH

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-202IH
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 1 bếp từ + 1 bếp điện
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu: Có
  • Tự động tắt bếp khi không có nồi: Có (bên bếp từ)
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Mức công suất: 10 cấp độ
  • Công suất bếp: 1800W + 2000W
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Trọng lượng: 8 kg
  • Kích thước mặt kính: 736×416 mm
  • Kích thước khoét đá: 670×390 mm
 • Bếp điện từ Sevilla SV-212IH

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-212IH
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 1 bếp từ + 1 bếp điện
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu: Có
  • Tự động tắt bếp khi không có nồi: Có (bên bếp từ)
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Mức công suất: 10 cấp độ
  • Công suất bếp: 2000W + 2200/1100W
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Trọng lượng: 8 kg
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710×400 mm
 • Bếp điện từ Sevilla SV-213IH

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-213IH
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 2 bếp từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu: Có
  • Tự động tắt bếp khi không có nồi: Có (bên bếp từ)
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Mức công suất: 10 cấp độ
  • Công suất bếp: 2000W + 1500W + 1800W
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Trọng lượng: 8 kg
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690×410 mm
  10.780.000
 • Bếp điện từ Sevilla SV-233IH

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-233IH
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 2 bếp từ + 1 điện
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu: Có
  • Tự động tắt bếp khi không có nồi: Có (bên bếp từ)
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Mức công suất: 10 cấp độ
  • Công suất bếp: 1800W + 1200W + 2200/1100W
  • Nguồn điện: 220V / 50Hz
  • Trọng lượng: 9 kg
  • Kích thước mặt kính: 590×520 mm
  • Kích thước khoét đá: 562×492 mm
  10.780.000
 • Bếp điện từ Sevilla SV-289TS

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-289TS
  • Kiểu dáng: Bếp điện từ lắp âm
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 01 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại
  • Mặt bếp: Kính chịu lực, chịu nhiệt
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Đèn hiển thị: Led, 4 số
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Công suất: 2.0kW + 2.2kW
  • Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
  • Kích thước sản phẩm: 730x430mm
  • Kích thước khoét đá: 674x390mm
 • Bếp điện từ Sevilla SV-73IC

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-73IC
  • Hãng sản xuất: Sevilla chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Mặt kính pha lê Crystal
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 1,8 KW
  • Mức công suất bếp điện: 2 KW
  • Công suất: 3,8 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 390 mm
 • Bếp điện từ Sevilla SV-75IH

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-75IH
  • Hãng sản xuất: Sevilla chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 2 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 1,2 + 1,8 kW
  • Mức công suất bếp điện: 2 kW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
  11.910.000
 • Bếp điện từ Sevilla SV-802IH

  Brand:Sevilla
  • Mã sản phẩm: Sevilla SV-802IH
  • Hãng sản xuất: Sevilla chính hãng
  • Loại sản phẩm: Bếp điện từ Sevilla
  • Số bếp nấu: 1 bếp điện + 1 bếp từ
  • Chức năng tăng cường: Có
  • Mặt bếp: Ceramic
  • Bảng điều khiển: Cảm ứng (Touch Control)
  • Chế độ hẹn giờ: Có
  • Chế độ báo động bằng âm thanh: Có
  • Hệ thống khoá an toàn: Có
  • Chất liệu/màu sắc: Kính đen
  • Chương trình độc lập chức năng từng bếp: Có
  • Chức năng tắt mở: Có
  • Mức công suất bếp từ: 2 KW
  • Mức công suất bếp điện: 2,2 KW
  • Công suất: 4,2 KW
  • Nguồn điện: 220V
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Main Menu